Certifikati

SIQ in EXCELLENT SME PRIDOBLJENI CERTIFIKATI

 

 

SIQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje je strokovna, neodvisna in nepristranska institucija, ki nudi celovite rešitve s področja preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja. Za naše proizvode se trudimo pridobiti SIQ certifikate, ki dokazujejo, da izpolnjujemo zahteve izbranega standarda in s tem neposredno

• zbujamo zaupanje v očeh javnosti, naših rednih in potencialnih strank,

• dvigujemo svojo konkurenčno prednost na trgu in

• zagotavljamo nepristranski in redni nadzor nad sistemom vodenja podjetja.

S pridobitvijo certifikata SIQ vzpodbujamo neprestano nadgradnjo in izboljševanje naših proizvodov in sistema vodenja v skladu s priznanimi mednarodnimi standardi, aktualnimi zakonskimi zahtevami in izbranimi posebnimi ocenjevalnimi kriteriji.

V lasti imamo narejeno licenčno pogodbo z SIQ, katera nam dovoljuje uporabo SIQ znaka na naših proizvodih. Proizvodnja je tudi kontrolirana s strani Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje SIQ.

Zadnji pridobljeni SIQ CERTIFIKATI:

CERTIFIKAT

RFSS IEC

brez halogenov

CERTIFIKAT
RFSS

 

CERTIFIKAT
PA6

CERTIFIKAT
RBT IEC

 

Pridobljeni certifikati SIQ CERTIFIKATI:

               

EXCELLENT SME CERTIFIKAT

 

 

 

Internet odpira vse več poslovnih priložnosti in ima nezadržno rast, zato se je potrebno usmerjati tudi v elektronsko poslovanje. K temu sodi tudi predstavitev podjetja na internetu. Toda kako lahko v elektronskem svetu ločimo dobra podjetja od manj dobrih?

Rešitev je certifikat za spletne strani »Odlično srednje, malo ali mikro podjetje« oziroma »Excellent Small and Medium Enterprise – Excellent SME Slovenia«, ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slovenije.

Stranke in poslovni partnerji imetnika certifikata tako pridobijo:

 • večjo varnost poslovanja
 • večje zaupanje
 • lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja

Imetnik certifikata pridobi:

 • mednarodno prepoznavno kredibilnost podjetja, ki jo potrjuje Gospodarska zbornica Slovenije,
 • dnevno aktualno odličnost podjetja,
 • lastno bonitetno poročilo za svoje stranke,
 • QR kodo Excellent SME za svoja tiskana gradiva, e-pošto ali kot stenski plakat
 • 24-urno nadzorovanje delovanja spletne strani,
 • takojšnje opozorilo o poskusih kopiranja spletne
 • strani,
 • verificirano spletna stran (tudi za podjetja brez
 • svoje spletne strani),
 • uvrstitev na referenčno listo

Izdaja certifikata se opravi, če podjetje zadosti zahtevanim kriterijem. Prvi pogoj je letni promet v višini 25.000 EUR ali več.  Sledi metodologija, ki temelji na bonitetni oceni 6 in več in bonitetnem poročilu priznane družbe za izdelavo bonitetnih poročil COFACE Slovenija. Bonitetna ocena je rezultat finančne analize poslovanja podjetja. Bonitetno poročilo vsebuje tudi oceno plačilne morale in tveganja poslovanja s podjetjem s prikazom možne nesolventnosti v obdobju naslednjih 12 mesecev. Veljavnost spletnega certifikata temelji na stalnem monitoringu družbe za izdelavo bonitetnih poročil COFACE Slovenija. Stalno spremljanje poslovanja tega podjetja zagotavlja njegovo primerno kredibilnost tako v domačem kot mednarodnem poslovnem okolju.

PONOSNI SMO NA PRIDOBLJENE CERTIFIKATE, S KATERIMI DOKAZUJEMO, DA SMO ZAUPANJA VREDNI POSLOVNI SUBJEKT IN VERODOSTOJNI POSLOVNI PARTNER.